Proces

Odpowiednio nadzorowany i dobrze przemyślany proces projektowy sprzyja efektowi o wysokiej jakości.

Wdrożyliśmy proces projektowy oparty o metodologię AGILE. Tworząc harmonogram projektowy definiujemy kamienie milowe (milestone).

Duży i skomplikowany projekt dzielimy na mniejsze pogrupowane zadania których realizacja jest niezbędna do zakończenia danego etapu.

Pozwala to na łatwe monitorowanie progresu projektowego. Podział na mniejsze zadania i poszczególne podetapy (sprinty) pozwala szybciej uzyskiwać efekt, który jest podstawą do rozmów podczas spotkań projektowych. Czasem jest to prototyp rozwiązania na wysokim poziomie. Takie podejście minimalizuje ryzyka projektowe.

Główne kamienie milowe:

Proces projektowy typu AGILE

Od wymagań do listy zadań…

Narzędzia, których używamy

Sparkflow sp. z o.o.
Gzichowska 115
42-500 Będzin