Rozwiązania
Battery Pack Testing

Moduły bateryjne znajdują szerokie zastosowanie od mniejszych pakietów używanych w urządzeniach przenośnych po większe stosowane w autach elektrycznych, autobusach czy jako magazyny energii.

Systemy bateryjne są coraz to bardziej złożone i składają się z ogniw oraz systemu zarządzania BMS, monitorującego parametry pracy baterii oraz kontrolującego jej proces ładowania.

Sparkflow dostarczyło testery baterii oraz BMSów zarówno dla działów R&D jak i testery produkcyjne.

Zbudowaliśmy stacje zarówno pre-testu samych ogniw jak i testu końcowego (EOL) całego gotowego pakietu baterii.

Główne z mierzonych parametrów podczas testów to:

  • Napięcie na poszczególnych ogniwach
  • Rezystancja wewnętrzna metodą DC lub AC
  • Wydajność prądowo-napięciowa
  • Obciążanie pakietu zgodnie z krzywą testową
  • Temperatura ogniw
  • Testy Hi-Pot i rezystancji izolacji

Dodatkowo podczas testu komunikujemy się z BMSem poprzez jeden ze stosowanych protokołów – SMBus, I2C, CAN lub inny dedykowany. Możliwa jest też komunikacja bezprzewodowa z samym pakietem.

Dla baterii o większej pojemności i pracujących przy wyższych mocach możliwe jest stworzenie testera z funkcjonalnością zwrotu energii do sieci, przelewania energii lub wykorzystującego magazyn energii.

Potrafimy zaproponować i zintegrować system bezpieczeństwa oparty o monitorowanie parametrów baterii i ogniw zabezpieczający przed ich przeciążeniem a w konsekwencji pożarem.

Nasze oprogramowanie pozwala na uruchamianie i edycję sekwencji testowej oraz przeprowadzenie testu dla kilku DUT równocześnie przy wykorzystaniu współdzielonych zasobów testowych.

Zobacz nasze oprogramowanie sekwensera

Sparkflow sp. z o.o.
Gzichowska 115
42-500 Będzin