Rozwiązania
Oprogramowanie testujące (sekwenser)

Stworzyliśmy własną architekturę uniwersalnego sekwensera modułowego opartą o środowisko NI LabVIEW

Ponad 60 zrealizowanych projektów pozwoliło nam stworzyć i rozwinąć uniwersalne oprogramowanie testowe. Prostota użytkowania oraz uniwersalność pozwala na łatwe zastosowanie sekwensera w testach produkcyjnych EOL, testach walidacyjnych i weryfikacyjnych w działach R&D.

Główne cechy:

 • Możliwość dodawania, usuwania i edycji poszczególnych kroków testowych
 • Tworzenie i edycja sekwencji testów dla danej referencji DUT
 • Raportowanie do pliku (XLS, CSV, PDF) lub w oparciu o bazę danych lokalną lub zdalną
 • Przeglądanie historycznych raportów z testów filtrując po wynikach
 • Możliwość przeprowadzenia analizy statystycznej wybranych wyników
 • Hardware Abstraction Layer – kroki testowe nie są przypisane do konkretnego modelu/dostawcy urządzenia pomiarowego
 • Wizualizacja przebiegu testu
 • Możliwość testu wielowątkowego – w jednej partii możemy mieć wiele DUT, współdzielimy zasoby sprzętowe
 • Optymalizacja czas cyklu – raportowanie jest oddzielone od przebiegu sekwencji i nie wprowadza dodatkowych opóźnień
 • Dostęp z poziomu operator/administrator

Istotną cechą jest nasza autorska warstwa HAL (Hardware Abstraction Layer), która umożliwia na wykorzystanie sprzętu pochodzącego od dowolnego dostawcy i jego prostą wymianę. Pozwala to również na symulację pracy stacji testowej EOL bez dostępu do DUT.

Nasza architektura pozwala na zbudowanie aplikacji z równoległym testem – w jednym czasie uruchamiamy sekwencję testu dla każdego DUT, która współdzieli zasoby sprzętowe. To co istotne w ramach naszego oprogramowania możliwa jest pełna synchronizacja pomiarów elektrycznych z pomiarami wielkości fizycznych takimi jak siła, moment, droga, kąt etc.

Gdzie wykorzystywane jest nasze oprogramowanie sekwensera?

 • Testy produkcyjne EOL
 • Testy elektroniki PCBA
 • Walidacja produktów
 • Działy R&D i testowanie podczas fazy rozwoju produktu

Kto używa naszego oprogramowania?

Sparkflow sp. z o.o.
Gzichowska 115
42-500 Będzin